400 00 167 post@etoc.no

Salgsbetingelser

Forsiden Salgsbetingelser

Priser

Alle priser i denne katalogen er i norske kroner, oppgitt inklusive og ekslusive 25% moms. Faktura som forfaller til betaling ihht avtale, utstedes av Etoc AS (org. nr 926 313 916). Forfallsdato er det tidspunkt da beløpet skal være godskrevet Etocs konto. Ved forsinket betaling belastes purregebyr og morarenter i hht Rentelovens bestemmelser.

Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt på varen, hvor bestemmelsesstedet er og hvilken fraktmåte som benyttes.

Vi tar forbehold om feil i oppgitte priser.

Frakt og Ekspedering av ordre

Vi sender normalt med distributørenes transportører. Frakt er spesifisert i handlevogn-funksjonen og vil variere i forhold til kjøpet.  Det er viktig at adressen som oppgis som leveringsadresse er åpen for levering mellom kl. 08.00 og kl. 16.00.

Normal frakttid er 2-4 dager avhengig av leveringssted. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på shop`en, og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. Med mindre annet er avtalt vil ordren kunne splittes i delleveranser. Fraktkostnaden vil følge hver enkelt forsendelse. Faktura og ekspedisjonsgebyr kommer i tilegg pr ordre.
Ordren vil i dette tilfellet splittes og porto kostnaden vil følge hver forsendelse.

Gebyrer

Vi beregner ingen gebyrer for handel gjennom denne innkjøpsportalen

Salgspant

Selger har salgspant i maskiner og programvare inntil de er betalt i sin helhet, jf Panteloven § 3-17. Dette innebærer at varen kan begjæres tilbakelevert jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 9-1 og 9-2.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via post@etoc.no.
Varer tas ikke i retur dersom emballasjen er brutt eller på annen måte skadet.

Avbestillinger

Ordre kan prosesseres veldig raskt. Noen ganger er varen sendt bare minutter etter at vi mottok ordren, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via post@etoc.no.

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved mottak av leveransen, må det meldes fra om dette med en gang.  Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må det meldes fra om dette med en gang. Kontaktpunktet er: post@etoc.no

Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde som ved levering. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: post@etoc.no.  Forøvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Garanti

Produsentens garantier er til en hver tid gjeldende. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, repareres eller byttes varen.

Garantien gjelder ikke

  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Etoc AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Webhandel og din sikkert

Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

  • Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

    Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Videresalg/formidling av informasjon

  • Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.